Inspreken 18-06-2019 LBB reactie op raadsvoorstel 15-2019