Reactie LBB op Haalbaarheids- onderzoek RADIUM-Cabergerweg 45

 
Reactie College van B en W Maastricht op Haalbaarheidsstudie verhuizing Landbouwbelang naar Radium (pand Cabergerweg 47) 
 
Definitieve besluit Stichting 06 en Kennisgeving aan het College.