Floris Alkemade bezoekt Landbouwbelang

Op 22 september 2020 bezocht Floris Alkemade, Rijksbouwmeester, in het Landbouwbelang de expositie LBB forever now! Hij was zeer geïnteresseerd in de bouwhistorie en het gebruik van de locatie door de culturele vrijplaats. We gaven hem een exclusieve rondleiding.

Floris Alkemade, Reinder van Tijen en Coen Eggen 

Hij was in Maastricht op uitnodiging van Bureau Europa en Studium Generale en gaf daar 's avonds een lezing "Urban Planning in the Anthropocen".

Hij overziet de mondiale vraagstukken en brengt dat in verband met grootstedelijke ontwikkelingen. Hij beschrijft de noodzaak om anders te kijken naar het heden en industriële monumenten zoals de ENCI en het Landbouwbelang te behouden en nieuwe binnenstedelijke functies te geven.

Externe bron: Studium Generale Live Stream 22-09-2020 

Na een uur zoomt Floris in op de situatie in Nederland en Maastricht en haakt in op de situatie voor de locatie Landbouwbelang.

Transcript over het Landbouwbelang