Over ons

Wij zijn de grootste creatieve community van Maastricht
Stichting 06

Stichting 06

De dagelijkse rol van Stichting 06 is het toepassen en afstemmen van de financiële en wettelijke kaders voor de vrijplaats Landbouwbelang in Maastricht. Daarbij balanceren wij op de rand van wat juridisch moet en mag om als vrijplaats en broedplaats te opereren zonder te institutionaliseren. We zien het Landbouwbelang als een democratische gemeenschap die inclusief wil zijn voor iedereen met zoveel mogelijk diversiteit aan disciplines.

De missie en visie van Stichting 06 is in de afgelopen jaren veranderd. Om praktische redenen is in 2006 een stichting opgericht als rechtsvorm voor het convenant met de Gemeente Maastricht. De oorspronkelijke en ruime doelstelling is niet aangepast. Wel hebben we onze taakstelling uitgebreid, omdat we ons moeten voorbereiden op het feit dat de locatie Landbouwbelang mogelijk wordt aanbesteed door de Gemeente Maastricht. De vrijplaats betreft ongeveer de helft van de locatie en we zullen met andere partijen om de tafel moeten om hieruit te komen.

Missie

De missie van Stichting 06 is het normaliseren en behouden van de Culturele vrijplaats Landbouwbelang. De stichting zorgt primair voor de interne financiële en procedurele transparantie tussen de initiatieven en de externe rapportage naar belanghebbenden. Secundair richt Stichting 06 zich op de doorontwikkeling van de vrijplaats op de huidige locatie Landbouwbelang of een verhuizing naar een andere plek.

Visie

Deze visie op de toekomst is uitwerking van de algemene doelstelling voor het collectief aan ondernemers, kunstenaars, vrijwilligers, studenten, interne- en externe initiatieven en partners waarvoor Stichting 06 optreedt als wettige vertegenwoordiger op de locatie Landbouwbelang.

Het Landbouwbelang is een plek waar:

  • Geëxperimenteerd kan worden op diverse gebieden (sociaal, kunstzinnig, cultureel en duurzaam);
  • Men de vrijheid heeft om anders te denken over leven en werken (free spirit);
  • Alternatieve mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling gefaciliteerd worden naast de gevestigde maatschappelijke opvattingen en structuren;
  • ‘Learning by doing’ leidt tot een toenemende bewustwording over verantwoorde, sociale en duurzame levenswijzen.

Het Landbouwbelang is van onmisbare waarde voor de inclusieve samenleving, die Maastricht graag wil zijn. Vanuit de geboden vrijheid en de gelijktijdige beschutting of bescherming van het Landbouwbelang ontstaan er culturele en maatschappelijke activiteiten in de ruimste zin van het woord. Cultuur in de vorm van kunst op allerlei vlakken, maar ook cultuur waarin we kijken naar de maatschappelijke vragen over hoe wij onze samenleving, onze stad en ons leven willen inrichten. Deze cultuur is wat ons betreft onlosmakelijk verbonden aan de domeinen Sociaal, Cultuur, Duurzaam en Innovatief.

Wat lag op onze weg?

In de afgelopen jaren heeft het Landbouwbelang zijn manier om beleidsinitiatieven te nemen veranderd. Werden deze in het verleden vooral genomen door de woongroep, zijn de initiatieven die samen de vrijplaats vormen nu zelf meer aan zet. We zijn nog steeds officieel een kraakpand en vrijplaats voor subcultuur, maar we schuiven geleidelijk op naar een broedplaats met structuur en regels. Het Landbouwbelang geeft al 18 jaar invulling aan het sociale en culturele programma van Maastricht en wil dat ook in de toekomst blijven doen op de huidige locatie.

Het Landbouwbelang als collectief biedt onderdak aan vele, al dan niet, zelfstandige initiatieven met eigen doelstellingen en visies in relatie tot het ruimtegebruik van de locatie. Vertegenwoordigers van de initiatieven bepalen samen met Stichting 06 op democratische wijze het inhoudelijke programma en karakter van de vrijplaats Landbouwbelang.

“Stichting 06” is de rechtspersoon die het collectief op de “Locatie Landbouwbelang” vertegenwoordigd. Stichting 06 bestuurt op afstand en zit niet op de stoel van de zelfstandige initiatieven. Hierdoor wordt het diverse karakter van de vrijplaats geborgd voor de toekomst. Het bestuur bewaakt de externe wettelijke kaders en zorgt intern voor financiële transparantie en procedurele afstemming. Het bestuur helpt initiatieven, atelierhouders, bewoners en vrijwilligers met administratieve afhandeling en faciliteert werk- plekken om samenwerking mogelijk te maken.

Om dat uit te voeren is een jaarcyclus opgesteld voor overleg tussen het bestuur, het coördinatieteam, werkgroepen en de initiatieven onderling. Daarbij wordt de woongroep nu gezien als een initiatief en daarmee een afgebakend organisatie onderdeel met een eigen budget. Daarnaast is de werkgroep “LBB Productions” opgericht voor het runnen van eigen Landbouwbelang evenementen en het begeleiden van externe partijen zoals de Nederlandse Dansdagen, Fashionclash, Parcours, Alles is Drama, etc.

De stichting verwacht dat LBB Productions zich in de toekomst verder zal ontwikkelen naar een zelfstandig organisatieonderdeel met een factureerbaar dienstenpakket voor interne en externe opdrachtgevers. De rol van de stichting is het borgen van financiële en procedurele transparantie tussen de initiatieven en de externe belanghebbenden.

Over de cijfers

Sinds 2017 is de financiële administratie uitbesteed. Inmiddels is de administratie sluitend en draaien we een kleine winst die het mogelijk maakt om te reserveren voor extra uitgaven. We hebben nu een redelijk goed beeld van de kostenopbouw van de vrijplaats als geheel en de omzet van de initiatieven. Alle gebruikers van de locatie Landbouwbelang verrekenen of betalen aan Stichting 06 een compensatie voor het gebruik van ruimte of andere faciliteiten zoals gas, water en elektriciteit. Omdat alle initiatieven op verschillende manieren zijn georganiseerd en anders in relatie staan met Stichting 06 zijn budgetten ingevoerd om de gebruikers en initiatieven te compenseren voor uitgaven in eigen beheer.

Het budgetteringssysteem maakt het mogelijk dat wij geld kunnen reserveren voor investeringen in het gebouw en het inkopen van advies om de doorontwikkeling van de vrijplaats vol te houden. De interne verrekening van kosten en opbrengsten moet in de toekomst de weg vrijmaken om vrijwilligerswerk te belonen. Dat gaat stap voor stap.

Bestuur Stichting 06
Maastricht, april 2020

 

 

Partners